דורון סבח

טכנאי תעשיה וניהול.
ממונה על הבטיחות בעבודה בעל השתלמות ענפית בבניה ובניה הנדסית.

אולגה צ'קישבה

ממונה על הבטיחות בעבודה
B.A במדעי החיים - כימיה ומיקרוביולוגיה, אוניברסיטת בר אילן M.Aגהות תעסוקתית, בית ספר לרפואה, אוניברסיטת ת"א. ממונה על הבטיחות בעבודה בעלת השתלמות ענפית בבניה ובניה הנדסית, ממונת בטיחות אש, מוסמכת להכנת תוכניות לניהול הבטיחות, מדריכת עבודה בגובה, בודקת מוסמכת לניטור גיהותי באוויר ויועצת ארגונומיה מוסמכת.