אודות המנכ”ל יהודה פוזנר B.S.C  

פוזנר בטיחות, הנדסה ובריאות בתעסוקה הוקמה ומנוהלת על ידי יהודה פוזנר, בעל תואר B.S.C  בבטיחות מערכתית ובטכנולוגיות של בריאות, מטעם אוניברסיטת נוי הבן שבקונטיקט ארצות הברית. יהודה מכהן כיו”ר ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל

וחבר ב  ASSE –The American Society of Safety Engineers .

בנוסף יהודה מחזיק במגוון רחב ביותר של הכשרות והסמכות בתחום הבטיחות והבריאות בתעסוקה מטעם משרד הכלכלה, המוסד לבטיחות ולגיהות, ממ”ג שורק, מכון וינגייט ומסודות הכשרה והסמכה רבים.

יהודה מוסמך כמגשר, ממונה בטיחות בעבודה, ממונה בטיחות אש בכיר, ממונה בטיחות קרינה, התמחות בבטיחות בבנייה ובנייה הנדסית, התמחות ענפית בכימיה, פרמצבטיקה ופטרוכימיה, ממונה מקצועי לניהול בטיחות באירועים המוניים, בודק מוסמך לניטור סביבתי באוויר, מדריך בטיחות מוסמך, מדריך לעבודה בגובה, עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך, עורך מבדקי איכות פנימיים למערכות ניהול בטיחות וגהות בתעסוקה יועץ ארגונומיה – הנדסת גורמי אנוש, נגישות ועוד.

במהלך שנות פעילותו, צבר יהודה ניסיון מעשי רב בתחומי הבטיחות והבריאות בתעסוקה.

יהודה פוזנר בוגר קורס חובלים של חיל הים ובשירותו שמש כקצין בטיחות רב תחומי בשייטת 13 וכקצין בטיחות רב תחומי של זירת אשדוד. הוסמך והתמחה בכל תחומי הבטיחות בים, באוויר וביבשה.

כממונה הבטיחות ואחראי הרעלים של מפעל מל”מ השייך לתעשייה האווירית הוביל את המפעל לזכייה בדגל הבטיחות ובמגן השר בתחרות הארצית לבטיחות ולגיהות בעבודה בתעשייה ובשירותים “פרס יוספטל” ולהסמכה בת”י 18001:2007, קבלת רישיון עסק למפעל ביטחוני תוך קידום הבטיחות בפרויקטים ביטחוניים לאומיים.

כיום יהודה פוזנר משמש כיועץ בטיחות ובריאות בתעסוקה, למשרדי ממשלה, רשויות מקומיות, למפעלים, מוסדות ואדריכלים, ועוסק בהכנת תוכניות בטיחות וניהול סיכונים , בוחן בוועדות הסמכה לממוני בטיחות, מרצה ומדריך בטיחות מוסמך בנושאים שונים ומגוונים.

דילוג לתוכן