אחראי רעלים

בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה, חייב בעל עסק, המבקש לקבל היתר להובלה או אחסון רעלים, לעמוד במספר תנאים. אחד התנאים הוא מינוי לתפקיד זה אדם שבהגדרת תפקידו הוא: “אחראי רעלים”.

אחראי רעלים בתאגיד/בעסק הוא האיש המוסמך לפעול מטעם התאגיד/העסק בכל הקשור לטיפול מקצועי, בטיחותי ושמירה על הסביבה וזאת על ידי טיפול נאות ברעלים המפורטים בתוספת ראשונה לבקשה. היתר רעלים ניתן, ע”פ החוק, למבקש שידוע כאדם הגון, דהיינו - אדם שלא ביצע עבירה שיש עמה קלון או עבירה הקשורה בחומרים מסוכנים.

דילוג לתוכן