אחריות מנהלים

המחזיק במקום העבודה, מוגדר בפקודת הבטיחות ככל אחד מאלה – המעסיק, בעל מקום העבודה או תופש מקום העבודה, המנהל בפועל של מקום העבודה, מי שבהשגחתו או בפיקוחו, הפעולה הפשוטה ביותר שאפשר לעשות בהקשר הזה, היא הרצאה על אחריות מנהלים בבטיחות, לפורום של המנהלים בחברה.
 
דילוג לתוכן