בעל מקצוע מוסמך לאירועים המוניים

ק הישראלי מפרט מהו “אירוע המוני”, מדובר באירוע רב משתתפים (לרוב מעל 500 איש  על פי דרישות תקן ישראלי 5688 ) בתחום “עינוג ציבורי” (כמו אירוע מוזיקה, תרבות וכד’) הנערך במקום שלא יועד לכך מלכתחילה, בין אם מדובר בשטח פתוח ובין אם מדובר במבנה. האירוע יכול להתקיים במשך יום אחד, או כמה ימים. מטבע הדברים, אירועים כאלה הם בעלי מאפיינים ייחודיים הדורשים לעיתים קרובות פיקוח ורישוי.

אירועים מסוג זה דורשים את שירותיו של יועץ בטיחות באירועים המוניים - לשם פיקוח על האירוע.

מבחינה מקצועית, התפקיד של יועץ בטיחות באירועים המוניים הוא להביא בחשבון את המאפיינים השונים של האירוע על מנת לתכנן אירוע שיאושר על פי דרישת הרשויות  בכלל ועל ידי משטרת ישראל או רשות הכיבוי .

נדרש להכין:

  • תיק אירוע מפורט שיסייע בניהול האירוע.
  • יצירת קשר עם הגורמים הרלוונטיים, לרבות משטרת ישראל, רשויות מקומיות או מכבי אש ע”מ לקבל את האישורים והשירותים הנדרשים לאירוע.
  • פיקוח על  אופן תנועת הקהל באירוע, בדיקת אישורי מהנדס קונסטרוקציה למתקנים ובמות, אישור מהנדס חשמל, אישור בודק מתקני הרמה ועוד.
דילוג לתוכן