הדרכות בטיחות למנהלי עבודה ועובדי אחזקה ותחזוקה

הדרכות בטיחות  למנהלי עבודה ועובדי אחזקה ותחזוקה

תקנות הבטיחות בעבודה קובעות שבאחריות המעסיק לבצע הדרכות בטיחות לעובדי אחזקה למנהלי עבודה לפחות פעם בשנה ולהעביר לעובדי האחזקה את כל הסיכונים שהם חשופים אליהם.

הדרכה למנהלי עבודה ולעובדי תחזוקה תינתן באמצעות המוסד לבטיחות ולגיהות או מוסד או אדם אחר שאישר לכך מפקח עבודה ראשי.

ההדרכה מתבצעת ע”י מדריכים מנוסים ומורשים ע”י מנהל הבטיחות.

דילוג לתוכן