הכשרת צוותי חירום

הקמת צוותי חירום מעוגן בתקנות, מעבר לדרישה צוות חירום מקנה בטחון בארגון האם חליליה יידרש

למקרה חירום יהיה צוות מיומן אשר ייתן מענה ראשוני עד להגעת כוחות ההצלה וחבירה אליו.

הקמת צוות חירום כולל:

  1. אפיון האתר ודרישות השטח.
  2. הדרכות והקניית יכולות לצוות הממונה.
  3. רכישת הציוד המתאים וביצוע תרגול של התרחישים השונים.

ההדרכה תכלול:

  1. סוגי שריפות ושיטות הכיבוי לכל סוג.
  2. סכנות אפשריות ודגשים בכיבוי שריפות נוזלים דליקים.
  3. תרגול פריסת זרנוקים, שילוב מזנקים שונים ומחברים.
  4. התמודדות עם חומרים מסוכנים (אם קיים במפעל / ארגון).
  5. מתן עזרה ראשונה.

6.כתיבת נהלי חירום והטמעתם בארגון.

דילוג לתוכן