ימי כשירות לממונים

ימי כשירות לממונים:

ע”פ תקנות ודרישות האגף לפיקוח על העבודה במשרד העבודה והרווחה חלה חובה על כל ממונה בטיחות בעבודה לקיים 24 ימי כשירות במהלך עבודתו, ולכן בממוצע בכל שנה על הממונה להשתתף ב-8 ימי כשירות.

בחברתנו  מציעים לכם מגוון רחב של ימי כשירות אשר נועדו להגביר את מקצועיות הממונים על הבטיחות בעבודה.

דילוג לתוכן