ממונה בטיחות בתעשייה

ממונה בטיחות בעבודה מוגדר בחוק כיועץ להנהלה בנושא הבטיחות והבריאות בעבודה, במפעל, המעסיק לפחות חמישים עובדים. המחוקק הטיל את האחריות לשמירה על בטיחות ובריאות העובדים על “מחזיק במקום העבודה” כלומר על בעל המקום או המנכ”ל.

 

  • מעל לכל – לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות,
  • לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון ולקדם את התודעה בנוגע לבטיחות וגהות.
  • איתור מפגעי הבטיחות בסביבת העבודה וזיהוי סיכונים שעלולות להפוך לתאונות.
  • על ממונה הבטיחות לוודא שההנהלה דואגת להפחתת הסיכונים במקום העבודה. עליו לוודא כי כל האמצעים הפיזיים שיגרמו להפחתת הסיכונים כמו גידור מקומות מסוכנים, מגנים על מכונה, כפתורי חירום ועוד, מיושמים .
דילוג לתוכן