סקר בטיחות עצי נוי

ככלל לכל עץ קיים פוטנציאל לגרום נזק לסביבתו. הנזק לסביבה עשוי להיות קל כמו שבר
ענפים דקים או בינוניים וצניחתם את הקרקע, או נזק כבד מאוד כמו שבר של בד או בדים
גדולים ואו קריסה והתהפכות העץ. בעיקרון ככול שהעץ גדול יותר ומבוגר יותר הסכנה
הפוטנציאלית מעץ גדולה יותר. גם ענף קטן הצונח מגובה רב עשוי לגרום לנזק כבד.

בסקר הערכת הפוטנציאל לסיכון מעצי נוף נבדקים פרמטרים שונים.
כל הפרמטריים הנבחנים הם למעשה בדיקות חזותיות (ויזואליות) ולא פולשניות וחשוב
לזכור שקיימים פגעים ורקבונות הנסתרים מהעין ללא סימנים חיצוניים המעידים על חומרת
הנזק והיקפו, נתונים אלה שלא ניתן להעריכם ולהתחשב בהם בקביעת פוטנציאל הסיכון
מהעץ וכן נתונים נוספים כגון: גיל העץ, גודלו הפיזי, תנאי סביבה כמו רוחות החורף העזות
וקרקע רטובה מגדילים את הפוטנציאל לקריסת עצים על שורשיהם ושבר ענפים כבדים.
גם כאשר מבוצע סקר לבחינת פוטנציאל סיכונים בעצים. חשוב להתמיד ולבצע בדיקות
וסיורים חוזרים לבחינת העצים מידי שנה או בתדירות המומלצת ע”י משרד החקלאות.

וכן
לאחר סופה או רוח עזה יש לבדוק האם נשברו ענפים ונשארו תלויים על העץ. יש לתחזק
את העצים לאורך השנים ,יש להקפיד על גיזומים באופן סדיר ומקצועי מיכון שהעץ הנו
אורגניזם חי שמטבעו להשתנות בהתאם לעונות השנה, לטיב הסביבה הקרובה וחשיפתו
לתנאי מזג אויר ומזיקים ועל כן יש חשיבות גבוהה לבצע הערכה מחודשת עם כל שינוי
הנראה לעין במצבו של העץ. הסקר אינו כולל את חלקי העץ שנמצאים בתת הקרקע ושאינם
גלויים לעין וכן את הכשלים והפגמים הפנימיים הנסתרים מן העין.
הסקר כולל זיהוי, הערכת סיכונים והמלצות לצמצום הסיכון לרמת “סיכון קביל”.

הסקר מבוצע ע”י יערן עירוני – מומחה עצים, גוזם מומחה, מומחה בהערכת סיכונים בעצי
נוי שהוסמך ע”י משרד החקלאות ופיתוח הכפר וממונה בטיחות בעל השתלמות ענפית
בענף החקלאות באישור ופיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים – מינהל
הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

האחריות לטיפול בעצים בחצרות מוסדות חינוך חלה על הרשות המקומית/הבעלות. היא זו
שאמורה לטפל בעצים ולדאוג לבריאותם, גיזומם, והתאמתם לסביבה החינוכית בהצללה
ובשילוב הנופי. הסקר עונה לדרישת חוזר מנכ”ל משרד החינוך בנושא הבטחת תנאים
בטיחותיים במוסדות חינוך
רשימה מנחה לעריכת מבדק בבית ספר, גן ילדים, פנימייה וכפר נוער. יציבות עצים וענפים
(בתחום בית הספר ובסמוך לגדרות מבחוץ).

המלצת משרד החקלאות ופיתוח הכפר שירות ההדרכה והמקצוע אגף פרחים והנדסת
הצומח
תחום הנדסת הצומח תדירות הבדיקה הראשונית (על ידי הרשות), על פי ייעוד, מיקום
ואירועים שונים.

1. חניוני לינה בפארקים, בשמורות וביערות אחת לשנה.
2. עצים שבוצעו בסמוך אליהם, במרחק של עד 1 מ’, עבודות חיתוך שורשים
בשטח הגדול מ- 30% מבית השורשים אחת לחצי שנה.
3. אזורים קולטי קהל אחת לשנה.
4. עצים שיש להם צומת ענפים (מעל 2 ענפים היוצאים מאותה נקודה) בגובה של עד 4 מטרים
בקוטר של 4 צול - אחת לשנה.
5. עצים בעלי זווית של פחות מ- 45% בענפי השלד - אחת לשנה.
6. מינים שהוגדרו כבעלי פוטנציאל סיכון 7 - אחת לשנה.
7. גני ילדים, מוסדות חינוך, מוסדות לקשישים - אחת לשנה.
8. איי תנועה, עצי רחוב, גני משחק - אחת לשנתיים.
9. חורשות, פארקים -אחת לשלוש שנים.
10. עצים שגילם 20 עד 30 שנה אחת ל - 5 שנים.
11. במקרה של שילוב שני מצבים ויותר מסעיפים ב’עד ו’ אחת לחצי שנה.

דילוג לתוכן