קורסים והדרכות

הדרכות כיבוי אש

הדרכת כיבוי עיוני ומעשי ע"פ דרישת כב"א

הדרכת עבודה בגובה

הדרכת בטיחות לעובדים בנושאי עבודה לגובה

אחריות מנהלים

ההדרכת אחריות מנהלים כהגדרתו בחוק.

רענון מלגזנים

רענון מלגזה מהווה השתלמות חובה לעובדים בעלי רישיון מלגזה, יתבצע ע"י מדריך בעל ניסיון ובמסגרתה יינתן דגש על נושאים בטיחותיים על מנת להבטיח הפעלה ונסיעה בטוחה לנהג הנמצאים בסביבתו.

הדרכות בטיחות למנהלי עבודה ועובדי אחזקה ותחזוקה

תקנות הבטיחות בעבודה קובעות שבאחריות המעסיק לבצע הדרכות בטיחות לעובדי אחזקה למנהלי עבודה לפחות פעם בשנה ולהעביר לעובדי האחזקה את כל הסיכונים שהם חשופים אליהם, ההדרכה מתבצעת ע"י מדריכים מנוסים ומורשים ע"י מנהל הבטיחות.

הכשרת נאמני בטיחות

קורס נאמני בטיחות נועד כדי להכשיר עובדים מתוך הצוות לשמש כנאמני בטיחות. וזאת כאשר הארגון נדרש לעמוד בדרישות מפע"ר (מפקח עבודה ראשי) במפעל המעסיק 25 עובדים ומעלה, חברתנו קיבלה אישור ממפקח עבודה ראשי להכשיר נאמני בטיחות.

דילוג לתוכן