רענון מלגזנים​

תקנות מסירת מידע והדרכת עובדים משנת 1999 מחייבות את המעסיק לקיים הדרכות בדבר מניעת סיכונים לכל העובדים באמצעות בעל מקצוע מתאים ולחזור על ההדרכות לפחות אחת לשנה.

רענון מלגזה מהווה השתלמות לעובדים בעלי רישיון.

תוכנית לימודים:

 • דרישות החוק
 • חידושים בתקנות התעבורה פקודת הבטיחות
 • בטיחות בהפעלת מלגזה
 • הסיכונים בהפעלת המלגזה
 • הכוחות הפועלים על המלגזה
 •  תחום חוסר שליטה והתנהגות במצב חירום התהפכות המלגזה
 • טיפול ואחזקה
 • ניתוח תאונות
 • טעינה ופריקת מטען
 • כללי הבטיחות בהרמת אדם בסל אדם
 • גורמי תאונה ואיבודי שליטה.
 • נהיגה תחת השפעת אלכוהול ועייפות
דילוג לתוכן