שירותי החברה

ממונה בטיחות בבניה

אתר בנייה טומן בחובו סיכונים רבים וסבירות גבוהה לתאונות עבודה . מבצע בניה בעל סווג ג'5 , מחויב במינוי ממונה בטיחות במשרה מלאה, ללא תלות בכמות המועסקים בהעסקה ישירה או באמצעות קבלני משנה.

ממונה בטיחות אש

תפקידו לוודא קיום סידורי כבאות ובטיחות אש במקום העבודה בהתאם לתקנות תכנון והבנייה והוראות כל דין לרבות הוראות נציב כבאות והצלה

בעל מקצוע מוסמך לאירועים המוניים

יועץ בטיחות באירועים המוניים - נדרש לשם פיקוח על אירוע המוני, יצירת קשר עם רשויות מקומיות ומשטרת ישראל , ורישום תיק אירוע מפורט.

ימי כשירות לממונים

ע"פ תקנות ודרישות האגף לפיקוח על העבודה במשרד העבודה והרווחה חלה חובה על כל ממונה בטיחות בעבודה לקיים 24 ימי כשירות במהלך עבודתו, ולכן בממוצע בכל שנה על הממונה להשתתף ב-8 ימי כשירות.

ממונה בטיחות קרינה

ממונה בטיחות קרינה הוא עובד אשר סיים קורס בטיחות בעבודות קרינה וקיבל היתר מטעם המשרד לאיכות הסביבה לעסוק בתחום הקרינה המייננת, יוודא כי המפעל עומד בכל דרישות החוק במדינת ישראל בתחום הבטיחות והגהות בעבודה.

ממונה בטיחות בתעשייה

ממונה בטיחות בעבודה מוגדר בחוק כיועץ להנהלה בנושא הבטיחות והבריאות בעבודה במפעל המעסיק לפחות חמישים עובדים( או בהתאם להוראות מפקח עבודה ראשי),וכמו כן לקדם תודעה בנוגע לבטיחות וגהות.

בטיחות בחקלאות

חברת פוזנר בטיחות והנדסה מתמחה בתחום הבטיחות בגינוי נוי וחקלאות, בחברה יש מומחים בעלי ידע וניסיון עשיר בתחומי החקלאות, גינוי ונוי, הדברה וכו' ועם הסמכות ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד להגנת הסביבה ומשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

אחראי רעלים

בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה, חייב בעל עסק, המבקש לקבל היתר להובלה או אחסון רעלים, לעמוד במספר תנאים, אחד התנאים הוא מינוי לתפקיד זה אדם שבהגדרת תפקידו הוא: "אחראי רעלים".

עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

עורך מבדק הינו בעל תעודה של בוגר "קורס עורכי מבדק בטיחות במוסדות חינוך", תפקידו לערוך מבדקי בטיחות עפ"י רשימות הבקרה וטפסי המבדקים המחייבים של משרד החינוך, כולל בדיקת כל אישורי הבטיחות הנדרשים והמחייבים ותקפותם.

הכשרת מגישי עזרה ראשונה

מע"ר הוא אדם שעבר קורס בעזרה ראשונה. בישראל, מוגדר כ"מגיש עזרה ראשונה" אדם שעבר הכשרה בין בחברה פרטית ובין אם במד"א.

ממונה בטיחות בפרויקטים ימיים

לחברתנו ניסיון רב במגוון פרויקטים ימיים, לווי וכתיבת תוכניות בטיחות סקרי סיכונים פיקוח ובקרה בפרויקטים אילו. כדי למנוע אירועי בטיחות, ננקטות פעולות בקרה רבות, הן בשלב המקדים ובזמן הביצוע.

סקר בטיחות עצי נוי

הסקר כולל זיהוי, הערכת סיכונים והמלצות לצמצום הסיכון לרמת סיכון קביל

הכשרת צוותי חירום

הסקר כולל זיהוי, הערכת סיכונים והמלצות לצמצום הסיכון לרמת סיכון קביל

דילוג לתוכן