ממונה בטיחות בפרויקטים ימיים

שרותי בטיחות פרויקטים ימיים

לחברתנו ניסיון רב  במגוון פרויקטים ימיים,  לווי וכתיבת תוכניות בטיחות  סקרי סיכונים פיקוח ובקרה בפרויקטים אילו. כדי למנוע אירועי בטיחות, ננקטות פעולות בקרה רבות, הן בשלב המקדים ובזמן הביצוע.

פרויקטים ימיים מסוגים שונים הכוללת פעילות על מימית ותת מימית.   

דילוג לתוכן