תרגיל צוות חירום ותרגיל פינוי מפעלי

תרגיל צוות חירום ותרגיל פינוי מפעלי

  תרגיל צוות חירום ותרגיל הינו תרגיל שמתבצע על מנת לשמור על כשירות צוות החירום המפעלי, ולתרגל את העובדים על פינוי מהיר ויעיל מהמבנה בזמן חירום. בתרגול כיבוי אש נתרגל כיבוי אש אדם בוער על ידי בובה וכיבוי אש באמצעות מטפי מים וסימולטור גז, הדרכת הכיבוי אש נחשבת להדרכה ירוקה בשל העובדה שמשתמשים במטפי כיבוי במים אשר אינם פוגעים באיכות הסביבה. בתרגיל הפינוי נשתמש באמצעים לדמות מצב חירום במפעל, נוודא כי כלל העובדים מתפנים במהירות, מכירים את דרכי הפינוי, ואת המקום ריכוז.

כתיבת תגובה